CHARDCHAKAJ Series 2564 “ ประชาธิปไตย ที่ไม่มีจริง”

2,564 ฿ (TAX INCLUDED)


Add to Wishlist

PRODUCT DETAILS

CHARDCHAKAJ serie DAY MOC CRAZY 
ครั้งแรกของ TRULY ที่ ป้ายคอ เป็นลายเซ็นช่างภาพชื่อ ชาติฉกาจ ไวกวี 
เสื้อทรงทรูลี่สีพาสเทล ต้อนรับวันรัฐธรรมมนูญ ที่ใช้สีพาสเทลแทนคำหวานมาตลอด 89 ปี
แห่งประชาธิปไตยที่ไม่มีจริง Day Mock Crazy = วัน / การจำลอง / ที่บ้าบอ 
899 ยกเซ็ต 2564 พร้อมส่ง ไม่ต้องรอ ชิตังเมโอนโลด

RELATE PRODUCT

TRULYBKK Logo