นโยบายทางธุรกิจ

เงื่อนไขการส่งสินค้า
● บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้หลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

● ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท (เปิดทำการทุกวันเวลา 09.00น. – 18.00น.) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

● บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 7 วันทำการของบริษัท

● สำหรับรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 11.00 น. บริษั ทจะจัดส่งสินค้าภายวันถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไป

การยกเลิก (Cancelation Policy)
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 093-654-1446 เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด
ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ดูด้านล่าง)

นโยบายการคืนสินค้า (Shopping and Return Policy)
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

เมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าแล้วนั้นการคืนสินค้าต้องไม่ใช่การไม่ถูกใจสินค้าแต่ต้องมีสาเหตุมาจาก
1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. สินค้าส่งผิดชนิด หรือขนาด
3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ
● สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
● สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
● หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
● กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

วิธีการส่งคืนสินค้า
หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ กรุณาแอดไลน์มาที่ @TRULYBKK เพื่อทำเรื่องยื่นขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินจะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัท
ได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 093-654-1446

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษั ทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเปลี่ยนสินค้าใหม่
ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่านตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถถูกต้อง
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัติของเว็บท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ : บริษัท ทรูลี่บีเคเค จำกัด
95 สุขุมวิท 81 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
โทร 02-742-6186 /093-654-1446
TRULYBKK CO.,LTD

>
Scroll Up
Home
Account
Category
Notify Payment