นโยบายการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ www.trulybkk.com แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2
ช่องทาง คือ
1.ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
• ขั้น ตอนที่ 1 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดสั่งซื้อสินค้า
• ขั้น ตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
• ขั้น ตอนที่ 3 เช็ครายละเอียดการจัดส่งสินค้า และยืนยัน
• ขั้น ตอนที่ 4 เลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง กดยืนยันคำสั่งซื้อ
กรอกรหัส OTP ที่ส่งเข้ามือถือคุณ เพื่อยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าจะได้รับ
อีเมลยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงิน พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ
• ขั้น ตอนที่ 5 www.trulybkk.com ตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมดำเนินการจัดส่งสินค้า
2.ชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร ให้ลูกค้าโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
• ขั้น ตอนที่ 1เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดสั่งซื้อสินค้า
• ขั้น ตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
• ขั้น ตอนที่ 3 เช็ครายละเอียดการจัดส่งสินค้า และยืนยัน
• ขั้น ตอนที่ 4 เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เลือกธนาคาร ใส่ข้อมูลให้
ถูกต้อง กดยืนยันคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงิน พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ
• ขั้น ตอนที่ 5 ชำระเงินเรียบร้อย ลูกค้าต้องนำสลิปการโอนเงินไปยืนยันที่ ยืนยันการชำระเงิน
พร้อมแจ้งเลขคำสั่งซื้อ
• ขั้น ตอนที่ 6 www.trulybkk.com ตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมดำเนินการจัดส่งสินค้า
www.trulybkk.com จะปฏิเสธการทำธุรกรรม หากพบความเสี่ยงในการสั่งซื้อหรือการชำระ
เงิน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารเพื่อหาสาเหตุได้ให้ภายหลัง
www.trulybkk.com จะทำการยกเลิกออเดอร์ที่ไม่มีการดำเนินการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
ทันที
ขั้น ตอนการจัดส่งสินค้า
ค่าจัดส่งสินค้า และพื้นที่ในการจัดส่ง: ค่าจัดส่งจะแสดงอยู่ในหน้าก่อนชำระเงิน ซึ่งราคานี้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หลังจากได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการ
จัดส่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงระยะเวลาจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
หรือโทรศัพท์ โดยทีมงานของ www.trulybkk.com
ขั้น ตอนการรับสินค้า
ลูกค้าจะได้รับ เลข Tracking Number เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
ลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสินค้าได้ ในกรณีสินค้ารหัสสินค้า ราคา รูปทรง ไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง
จากเว็บไซต์ หรือสินค้าผิดปกติ มีรอยขีดข่วน
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มาไม่ครบตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.trulybkk.com จะส่งให้ลูกค้า
โดยไม่คิดค่าจัดส่ง
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถ
แจ้งได้ที่ 093-654-1446 หรือ หรือ Email [email protected]

 

>
Scroll Up
Home
Account
Category
Notify Payment